Dislike trong tiếng Anh hay được hiểu là “ghét” ai / việc gì. Tuy nhiên thực sự nghĩa của chữ Dislike không mạnh như chữ Ghét (hate). Nhưng nó cũng không nhẹ như không thích không ghét. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về từ vựng Dislike này.

Về nét nghĩa, Dislike có thể tạm hiểu là “cảm thấy không thoải mai về ai / làm việc gì”.
Để đọc chữ Dislike, các bạn cần chú ý hai điều:
_Phần “dis” có âm “s”.
_Cuối chữ có âm “k”
Để đọc đúng âm /k/, các bạn theo dõi chuyên đề Pronunciation nha:

Chữ Dislike cũng là một trong những động từ theo sau bởi Gerund (Verb-ing). Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về điểm ngữ pháp này, hãy theo dõi:

Một số ví dụ với DISLIKE:
_I dislike eating alone.
(tôi không thích việc phải ăn một mình)

_She dislikes being the center of a talk.
(cô ấy cảm thấy không thoải mái khi làm trung tâm của cuộc nói chuyện)
————————
Hướng Dẫn Các Lộ Trình Học Tiếng Anh:

————————
Có lẽ các bạn cũng sẽ thích:
_Vocabulary for IELTS:

_English Vocabulary:

_Thành ngữ tiếng Anh:

————————
Contact Us:
_Website:
_Facebook:
_Youtube:
———————
#dislike #từvựngtiếngAnhgiaotiếp #verbfollowedbygerund

Nguồn: https://sstievents.org/

Xem thêm bài viết khác: https://sstievents.org/giao-duc/

1 Comment

Tùng Thanh

July 27, 2020

I dislike doing homewok

Reply

Leave a Reply