Dự án Các mẫu câu tiếng Anh dành riêng cho ba mẹ- parentese
Chủ đề: CHANGING (THAY TÃ)
Feel better- Cảm thấy thoải mái hơn 😀😀

Cập nhật các bài học tiếng Anh và thông tin dành riêng cho ba mẹ muốn dạy con song ngữ tại đây:
Fan page:
Group Dạy con song ngữ:
Website:
Youtube:
Instagram:

Tài liệu tham khảo:
📥 Download Sách E-book: DẠY CON SONG NGỮ (Phần 1):

📥 Download bộ tổng hợp các mẫu câu giao tiếp đơn giản với con:
📥 Download bộ tổng hợp các mẫu câu tiếng Anh dành riêng cho ba mẹ- chủ đề MEAL TIME- GIỜ ĂN:

Lan Hương
Master of Education, Uni., Australia
Mẹ của Mỡ

Nguồn: https://sstievents.org/

Xem thêm bài viết khác: https://sstievents.org/giao-duc/

Leave a Reply