Browsing Category

Học Tiếng Anh

100 DANH TỪ THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG TIẾNG ANH – Học tiếng Anh Online (Trực tuyến)

TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC KHÓA HỌC TẠI LANGMASTER: ➤ Khóa học Offline tại Hà Nội: ➤ Khóa học Gia sư Trực Tuyến 1 kèm 1: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 100 DANH TỪ THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG TIẾNG ANH – Học tiếng Anh Online (Trực tuyến) Nguồn: sưu tầm ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ➡️ LỘ TRÌNH

Langmaster – Học ngay 100 cụm động từ tiếng Anh thông dụng nhất quét sạch mọi chủ đề

➤ Langmaster Learning System – Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người mới bắt đầu/ mất gốc: ➤ Đăng ký theo dõi kênh Youtube: ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ học ngay 100 cụm động từ tiếng Anh thông dụng nhất quét sạch mọi chủ đề ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ➡️ Danh sách video

English conversations for SELLER

English conversations for sales, restaurant: 1. I’m sorry, to have kept you waiting. 2. I’m sorry, but we don’t accept dollars. 3. I’m sorry, but this is the largest one we have in stock right now. 4. I’m sorry, but this is the largest one we carry in this department.