Viễn cảnh tài chính thế giới 2020. Khủng hoảng có xảy ra hay không?

Phần 1: Toàn cảnh thị trường tài chính
Phần 2: Khủng hoàng kinh tế đã xảy ra chưa (Các chỉ báo nào?)
Phần 3: Các biện pháp can thiệp hành chính (Ngân hàng TW và Chính phủ)
Phần 4: Khủng hoảng kinh tế 2020: Sự khác biệt
Phần 5: Tác động của khung hoảng (nếu có) đến Việt nam
Phần 6: Tác động của khung hoảng (nếu có) đến Cá nhân

– Kênh thảo luận nhóm :
– Các video chuyên đề khác:
– Lịch tổ chức sự kiện:
– Tin tức tài chính:
– Kênh youtube:

Chúc các bạn thu nạp được nhiều kiến thức tài chính bổ ích.

Nguồn: https://sstievents.org/

Xem thêm bài viết khác: https://sstievents.org/giao-duc/

Leave a Reply