sách chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất theo TT 200/2014/TT-BTC và thông tư 202/2014/TT-BTC

sách chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất theo TT 200/2014/TT-BTC là cuốn sách dùng để thay thế cho cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC trước đây!

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) và Thông tư số 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (thay thế cho Phần XII Thông tư số 161/2007/TT-BTC) áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc các ngành, thành phần kinh tế trong cả nước khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn: https://sstievents.org/

Xem thêm bài viết khác: https://sstievents.org/tong-hop/

Leave a Reply